Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Kisgyermek Szociális Intézmények

Bölcsődei ellátás

Bölcsődénk a pécsi Kisgyermek Szociális Intézmények komplex intézményrendszerén belül, önkormányzati fenntartással működik, Pécs városának egyetemi városrészében, a belváros nyugati határán, zöldövezetben, csendes, jól megközelíthető helyen, délről lakótelepi, északról a Mecsek családi házas környezetében. 

Mint Városi Módszertani Bölcsőde 1976-ban épült, Gettó József Ybl díjas építész egyedi tervei alapján. 1982-től feladatköre kibővült a megyei módszertani feladatok ellátásával. Az 1990-es években a társadalmi változásokra reagálva, játszóház keretein belül családbarát szolgáltatásokat indított el - játszócsoport, gyermekfelügyelet, baba-mama klub. 1999-től egyik egységében megkezdődött a sajátos nevelési igényű kisgyermekek részleges integrációban történő bölcsődei nevelése. Nem sokkal később, pályázatok segítségével kialakításra került egy tornaszoba, felszerelve fejlesztő eszközökkel. 2003-2008 között pályázat útján öt évre elnyerte a Dél-dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde címet, melyet 2008-ban ismét megpályázva a következő öt évre is elnyert, ezzel tovább szélesítve szakmai feladatkörét.

Napjainkban három nagy területen működik az intézménybölcsődei alapellátásalapellátáson túli szolgáltatások és gyakorló bölcsőde - képzések, továbbképzések szervezése.

 

Bölcsődénk 2019-ben egy Európai Uniós pályázat segítségével teljes körű felújításon esett át.

Intézményünk fő feladata a bölcsődei ellátás biztosítása, mely jelenleg 100 férőhellyel működik, 4 nevelési egységben, egységenként 2 csoportszobával és a hozzá közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, fürdőszobával, gyermeköltözővel, közös bejárattal, valamint udvarral.

Bölcsődénkben a teljes integráció keretei között gyógypedagógus és  fejlesztőpedagógus bevonásával, valamint az átlagosan fejlődő kisgyermekekkel való együttnevelkedés előnyeinek figyelembevételével sajátos nevelési igényű kisgyermekek ellátása, korai fejlesztése is történik. A kisgyermekeknek ezen kívül tornaszoba, alkotószoba, fejlesztőszoba és meseszoba használatára is lehetőségük nyílik. A nevelés, gondozás eszközei megfelelnek a mai, modern kisgyermeknevelés elvárásainak. A szobák berendezése gyermekközpontú, hangulatos, otthonos, esztétikus, a szakmai alapelvek és a csoportban nevelt kisgyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével, szakmailag tudatosan tervezett, pedagógiailag célszerűen kialakított. Személyi állományunk jól képzett kisgyermeknevelő szakemberekből áll, akik felsőfokú, főiskolai és egyetemi képesítéssel rendelkeznek. A nevelő-, gondozó munkát minden egységben dajka segíti.

Saját főzőkonyhával rendelkezünk, amely HACCP rendszerben működik. A kisgyermekek korszerű étkeztetését központilag, dietetikus által összeállított étlap alapján biztosítjuk, helyileg szakképzett személyzet, élelmezésvezető, szakácsnő irányításával.

Alapellátáson túli szolgáltatásként az intézményben babamasszázs és pedagógiai tanácsadás működik.

Bölcsődénk aktívan részt vesz a bölcsődei szakemberképzés elméleti és gyakorlati oktatásában, továbbképzésében, valamint a társszakmák számára is oktató- és terepintézményként szolgál.

  

 

Partnereink 


Bölcsődék Egyesülete